मेरा कृतिहरु

१) कला कौशल प्रदर्शनी (चित्रकारीता, २०५२
नाफा हल नक्साल) 1995
२) भविष्यको सपना (कविता संग्रह, २०५५) 1998
३) यौवनका रहर (गीत संग्रह, २०५६) 1999
४) परेलीको पानी (संयुक्त गीत संग्रह,२०५६) 1999
५) ओइलाएको फूल (हाइकु संग्रह, २०५६) 1999
६) लुमु मतिना (नेवारी गीत संग्रह, २०५७) 2000
७) दुनियाँको रीत (गीत संग्रह, २०५९) 2002
८) नदीको रंग (हाइकु संग्रह, २०६१) 2004

९) भाग्य (गीतिनाटक, २०६९ ) 2012
१०) भाग्य (गीति एल्बम,२०७०) 2013
११) अमर (गीति एल्बम, २०७१) 2013
१२) सरिता (हाइकु संग्रह, २०७१) 2014
१३) अनुष्का ( उपन्यास, २०७२) 2015
१४) भाग्य-२ (गीति एल्बम, २०७२) 2015
१५) मिस्ड कल (उपन्यास, २०७२) 2016
१६) अमर-२ (गीति एल्बम,२०७४) 2017
१७) अदभूत (उपन्यास, २०७५) 2018
१८) मतिनाया खँ (नेवा: में )
मायाका कुरा (गीति एल्बम,२०७५) 2019
१९) मिर्मिरे (गीति एल्बम, २०७६) 2019
२०) अर्पण (गीति एल्बम, २०७६)2019
२१) भाग्य (नेपाली कथानक गीति चलचित्र,२०७६) 2020
२२) सरिता (हाइकु संग्रह, २०७६) 2020
२३) समन्ध सुत्र (संयुक्त हाइकु संग्रह, २०७६) 2020
२४) स्माइल ड्रिम (उपन्यास,२०७७) 2020
२५) दर्शन (गीतिभजन एल्बम, २०७७) 2020
२६) प्रेमको भाइरस (उपन्यास, २०७७) 2021
२७) दर्पण (गीतिएल्वम, २०७७) 2021
२८) छाँया (गीतिएल्वम, २०७७) 2021
२९) मायाको सागर (गीतिएल्बम, २०७८) 2022
३०) डियर भ्याक्सिन (उपन्यास, २०७९) 2023

३१) सपना (गीतिएल्बम, २०७९) 2023